توسعه پایدار

من از جمله کسانی هستم که بیشتر می خوانم تا بنویسم. خودم نیز بر این ضعف واقفم. عمر انسان کوتاه است و شاید ما در جهانی به دنبال پایداری هستیم تا میراث نسلهای آینده را خدشه دار نسازیم که فی نفسه باید بدانیم خودمان ناپایداریم.اگرچه با نگاهی به تاریخچه خلقت ناپایداری عمر هر موجود ولی پایداری در سپردن آن به نسل بعدی، مسیری زیباو هدفمند را می بینیم.

امروز به این آیه برخوردم . برایم جالب بودو قابل توجه دوستانی که درونداد آنها از بروندادشان بیشتر است.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 11:13  توسط مهری احمدی  | 

رامش خاصي در بلندي هاست

آسودگي فراواني براي قلب ها

به آنها مي نگريم و طبيعت ما از

حيات آنها سرشار مي گردد

قدم بر بلنداي آزاديشان مي گذاريم

تا ناهنجاري هاي زندگيمان را فراموش كنيم

ژنو فري وينتروپفصل 13 از دستور کار 21 داراي اين عنوان است: مديريت اکوسيستم هاي شکننده- توسعه پايدار کوهستان كه در اين بخش کوهستان به عنوان يک اکوسيستم حساس و آسيب پذير و در عين حال تاثيرگذار و ارزشمند مورد بررسي قرار گرفته است و بر ايجاد و تقويت دانش و آگاهي هاي اکولوژيکي و توسعه پايدار کوهستان تاکيد شده است. همچنين، مديريت تلفيقي آبخيزهاي کوهستاني و رفاه و معيشت جوامع کوه نشين مطرح شده است.

كوه منبع مهمي براي آب، نيرو و تنوع زيستي محسوب مي‌شود. به علاوه ، كوه منشا منابع كليدي چون كاني‌ها، محصولات جنگلي و زراعي و همچنين تفريحات است. كوهها به مثابه يكي از اكوسيستمهاي اساسي و شاهدي بر زيست شناسي پيچيده و مرتبط سياره ما براي بقاي اكوسيستم جهاني ضروري هستند. با اين حال، اكوسيستمهاي كوهستاني با سرعت در حال تغيير هستند. چنين گمان مي‌رود كه اين اكوسيستم ها در معرض فرسايش سريع خاك، لغزندگي زمين و نابودي سريع زيستگاهها و تنوع ژنتيكي قرار گرفته‌اند.

ازلحاظ انساني،فقر فزاينده‌اي دربين ساكنين كوهستان وافت شديدي دردانش بوميان مشاهده مي‌شود. درنتيجه، دراكثرمناطق كوهستاني جهان شاهدتخريب زيست محيطي هستيم. لذا، مديريت متناسب منابع كوهستان و توسعه اجتماعي ، اقتصادي مردم آن شايسته توجه و اقدام فوري است.

سال بين المللي کوه ها

از ابتداي سال 2000 بسياري از کشورهاي کوهستاني جهان نخستين اقدامات سال 2002 را با تشکيل کميته هايي در سطح ملي و تدوين اهداف و برنامه هاي آن آغاز نمودند. از جولاي همان سال (تير و مرداد 1379) وب سايت اختصاصي سال 2002 توسط فائو فعال گرديد که آخرين اخبار و اطلاعات را در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد. بر طبق آخرين آمار در حدود 60 کشور جهان کميته ملي و 30 کشور ديگر، از جمله جمهوري اسلامي ايران، کميته هاي مشابهي به منظور پيشبرد اهداف سال بين المللي کوه ها تشکيل داده اند.

همزماني دو رويداد مهم جهاني يعني "سال بين المللي کوه ها" (IYM) و "اجلاس جهاني توسعه پايدار" (WSSD) در ژوهانسبورگ، ضمن فراهم آوردن فرصتي استثنايي، تعهدات بيشتري را پيش روي دست اندرکاران محيط هاي کوهستاني قرار داد. در سومين نشست مقدماتي اجلاس ژوهانسبورگ، که از 25 مارچ تا 5 آوريل 2002 درنيويورک تشگيل شد، طرح مقدماتي "مشارکت بين المللي براي توسعه پايدار کوهستان" که از طرف فائو، يونپ(UNEP)، کشورهاي گروه 2002 (اتريش، بوليوي، فرانسه، ايتاليا، قرقيزستان، نپال، پرو، سوئيس، اسلوني، لائوس، بوتان، آلمان و ...) تهيه شده بود ارائه شد. اين سند در چهارمين نشست مقدماتي در بالي اندونزي نهايي گرديد. در اين طرح پي گيري و اجراي بخش 13 دستور کار 21 با توجه به نقش گروه هاي ذيربط از جمله جوامع شهري، بخش خصوصي، سازمان هاي غير دولتي (NGOs)، دانشگاهيان و سازمان هاي تحقيقاتي پيش بيني شده است. در روزهاي پيش از اجلاس ژوهانسبورگ، پيش نويس "بخش کوهستان" به عنوان بخشي مستقل در سند نهايي اجلاس ژوهانسبورگ پيشنهاد گرديد. سند" مشارکت بين المللي براي توسعه پايدار کوهستان" در سپتامبر آن سال در اجلاس ژوهانسبورگ مورد تصويب قرار گرفت. از آخرين رويدادهاي مهم در سال بين المللي کوه ها "اجلاس جهاني کوهستان" مي باشد که با حضور 600 نماينده از کشورهاي مختلف جهان در بيشکک قرقيزستان برگزار گرديد. در اين اجلاس سياست ها و استراتژي جهاني به منظور ريشه کني فقر و گرسنگي در کوهستان، کشاورزي، مديريت پايدار منابع و نيز گسترش صلح در نواحي کوهستاني تدوين گرديد.

روند رو به رشد توجه به محيط هاي کوهستاني که از سال 1992 آغاز شد، در سال بين المللي کوه ها به اوج خود رسيد که از اين رهگذر چشم انداز روشن و اميد بخشي براي حفظ و حمايت از اين اکوسيستم هاي ارزشمند ترسيم گرديده است. 


+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:50  توسط مهری احمدی  | 

برای کودکانمان میراث گرانبها و مسئولیتی دشوار برجای خواهیم گذاشت.آیا آنها را برای حفظ و پاسداشت این میراث عظیم یعنی حفظ کره زمین آماده می کنیم؟

30درصد جمعیت کل جهان و 50 درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه را کودکان تشکیل می دهند.کودکان امروز مدیران متخصصان کارگران زنان خانه دار و .... فردای ما هستند.هر آنچه انسان در کودکی می آموزد بطور عمیقی در لوح وجود وی نقش می بندد و آنچه امروز می توانیم به کودکانمان بیاموزیم و آن را در نهاد پاک و لطیفشان تبدیل به یک باور عمیق و جدی کنیم هرگز و هرگز فردا برایمان میسر نخواهد بود.

توسعه پایدار ما را مجبور می کنید تا  کره زمین را برای کودکانمان حفاظت کنیم در حالیکه از منایع آن را بطور کنترل شده استفاده میکنیم ولی ما در مسیر مقابلمان با فقر مالی سلامت و آموزش و منابع طبیعی مواجهیم . در مفهوم توسعه پایدار ریشه کنی فقربه عنوان  دشمن قدرتمند  رفاه کودکان و سلامت کره زمین باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.کودکان خود آینده هستند.فعالیتهای امروز ما دنیای فردا کودکان را رقم می زند.

ما باید بر بحرانهای توسعه پایدار نه تنها برای کودکانمان بلکه با کودکانمان غلیه کنیم.

کودکان از گروههای آسیب پذبر در جامعه انسانی هستند.فصل 25 دستور کار 21 دارای  عنوان "کودکان و جوانان در توسعه پایدار" می باشد.آموزش مفهوم توسعه پایدار به زبان ساده برای کودکان و فراهم آوردن امکان شنیدن صدای کودکان و ایجاد ارتباط دو جانبه با آنها در این خصوص از برنامه های کشورهای فعال در زمینه توسعه پایدار است.کشورهای مختلف جهان از توسعه یافته و نیافته توچه ویژه ای یه این موضوع می نمایند.

ما در این میان چه کرده ایم و چه می کنیم؟ چه وقت زنگ های خطر برای ما به صدا درخواهند آمد راستی چه وقت؟؟

این هم چند آدرس برای دیدن فاصله ها !!!!!!!!

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter25.htm

http://www.unicef.org/events/wssd/

http://www.jsdnp.org.jm/kidsnet2.htm

http://www.english-nature.org.uk/science/nature_for_schools/primary_3.asp

http://www.defra.gov.uk/schools/susdev.htm

  

و داستان همچنان ادامه دارد....

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:45  توسط مهری احمدی  | 

فصل سوم از دستور کار 21 دارای این عنوان است:"تقویت تقش گروههای مهم". که در این مبحث چنین می گوید:یکی از پیش نیازهای زیر بنایی برای دستیابی به توسعه پایدار مشارکت گسترده مردم در تصمیم گیری هاست.

در متن دستور کار 21  نه گروه اصلی به غیر از دولت به عنوان ذینفعان شناخته شده اند: کودکان و نوجوانان ,زنان ,سازمانهای غیر دولتی, مسئولین محلی, کارگران و اتحادیه های اصناف, تجارت و صنعت, علم و تکنولوژی و کشاورزان.

دستور کار 21 تصریح می نماید که برای ایجاد نوع جدید مشارکت در همه سطوح, بایستی زمینه درگیر شدن گسترده همه بخشهای اجتماعی و اقتصادی را در دستیابی به توسعه پایدار مهیا نمود که شامل مشارکت در شناخت مشکلات, طراحی و بکارگیری راه حل ها و پایش نتایج و دسترسی همگانی به اطلاعات در خصوص تمامی موضوعات و فعالیتهای مرتبط با توسعه پایدار می باشد.

برقراری ارتباط موثر بین شبکه های ارتباطی گروههای اصلی از اهمیت زیادی برخوردار است  ضمن اینکه تدارک  آموزشهای لازم برای تمامی  گروه  ها و از حذف موانع در راه دستیابی به توسعه پایدار نیز حیاتی است.

بهر حال گام اولیه برای حرکت به سوی تصمیم گیریهای مبتنی بر پایداری به رسمیت شناختن این گروههای اجتماعی و ایجاد سازوکارهایی درجهت مشارکت آنان در تصمیم سازی هاست.آنچه که هنوز حتی ردپایی از آن در کشور ما به چشم نمی خورد........ Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:42  توسط مهری احمدی  | 

فصل 40 از دستور کار 21 , کشورهای جهان و جوامع بین المللی را دعوت به ایجاد مجموعه شاخصهای توسعه پایدار می نماید. چنین شاخصهایی منجر به افزایش تمرکز بر روی موضوعتوسعه پایدار و کمک به تصمیم گیرندگان در تمامی سطوح در زمینه بکارگیری راهبردهای ملی مبتنی بر پایداری می نماید.

استفاده از شاخصهای مناسب , منجر به تصمیم سازی بهتر و اقدامات موثرتر از طریق ساده سازی,شفاف سازی و تبدیل انبوهی از اطلاعات به اطلاعات قابل استفاده جهت تصمیم گیرندگان می گردد.

بخش توسعه پایدار ملل متحد , تاکنون اقدام به انتشار سه  مجموعه برای شاخصهای توسعهپایدار نموده است که به ترتیب در سالهای 1996 و 2000 و آخرین نسخه که در حال حاضر مورد استفاده است , در سال 2006 بر اساس بازنگری نسخه قبلی توسط کار گروهی متشکل از متخصصان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته ,نموده است.

این مجموعه شامل 96 شاخص است که زیرمجموعه ای آن با 50 شاخص اصلی برای استفاده عموم کشورها دارای اهمیت است.این مجموعه به عنوان راهنما همراه با اسناد مرتبط جهت استفاده توسط کشورهای مختلف تهیه شده و به گونه ای است که قابلیت استفاده توسط کشورهای مختلف را داراست.

این مجموعه شامل 14 محور  شامل:فقر,حکومت داری (Governance) , سلامت ,آموزش , جمعیت شناسی , بلایای طبیعی,اتمسفر, سرزمین (land ), اقیانوسها , دریاها و مناطق ساحلی, آب شیرین , تنوع زیستی , توسعه اقتصادی ,مشارکت در اقتصاد جهانی والگوی تولید و مصرف می باشد.که هر محور به ترتیب دارای شاخص و زیر شاخصهای مربوطه می باشد.

لازم به ذکر است  راهبردهای ملی برای توسعه پایدار  در هر کشور همراه با  مجموعه مکمل آن یعنی شاخصها  قابلیت لازم را جهت پایش روند توسعه امکانپذیر خواهد نمود ضمن اینکه نباید فراموش نمود که موضوع توسعه پایدار به همه آحاد یک جامعه تعلق دارد لذا این حق همگان است که به وضوح از وضعیت مطلع بوده تا بتوانند بطور فعالانه در پیشبرد اهداف ملی مشارکت نمایند.

کشور ما همچون سایر موضوعات مربوط به توسعه پایدار فاقد چنین مجموعه ای در سطح ملی می باشد. هر چند سازمانها و وزارتخانه هایی که مشغول جمع آوری اطلاعات در حوزه فعالیت خویش هستند می توانند با الگوگیری از چنین مجموعه هایی  فرآیند دستیابی به چنین مجموعه ای در سطح ملی در آینده را تسریع نمایند.

من امیدوارم  مسئولان و متخصصان دستگاههای مختلف به این بخش توجه لازم و کافی بنمایند.

 

در ذیل نمونه هایی از شاخصهای ملی توسعه پایدار سازمانهای بین المللی و چند کشور جهت مطالعه بیشتر قرار داده شده است .

بخش توسعه پایدار ملل متحد

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm

شاخصهای توسعه پایدار اتحادیه اروپا

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1998,39223599,1998_40033555&_dad=portal&_schema=PORTAL

کشورکانادا

http://www.nrtee-trnee.ca/eng/publications/sustainable-development-indicators/index-sustainable-development-indicators-eng.htm

کشور فنلاند

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=12282&lan=en

کشوراسکاتلند

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/02/16430/18411

کشور تایوان

http://theme.cepd.gov.tw/sustainable-development/eng/main.htm

کشور لیتوانی

http://www.lva.gov.lv/produkti/sdil2003/

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:40  توسط مهری احمدی  | 

فصل 4 دستور كار 21 داراي اين عنوان است:تغيير الگوهاي مصرف ،كه دو برنامه اصلي را مطرح مي كند:

) تمركز بر الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف

۲) توسعه سياستها و استراتژيهاي ملي براي تشويق در جهت تغيير الگوهاي مصرف ناپايدار

 در اين مبحث به ذكر اين مسئله مي پردازد كه دليل اصلي زوال پذيري مداوم محيط زيست ،وجود الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف است و در ادامه به تشويق بكارگيري سياستهايي نظير بازيافت ،دريافت ماليات و

...اشاره دارد

در فاصله بين سالهاي 1992 تا 2002 (اجلاس ريو تا ژوهانسبورگ) فعاليتهاي بسياري در سطح ملي  و بين المللي در زمينه توليد و مصرف پايدار انجام شد.

در بيانيه ژوهانسبورگ بطور ويژه به اهميت تغيير الگوها بعنوان يكي از اركان ضروري توسعه پايدار توجه شد.و يكسري فعاليتها و اقدامات در همه سطوح توصيه شد .يكي از اين اقدامات، فراخوان توسعه يك برنامه 10 ساله براي حمايت از اقدامات ملي و منطقه اي براي تسريع حركت به سوي توليد و مصرف پايدار است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:39  توسط مهری احمدی  | 

 فصل 24 از دستور كار 21 اين چنين است: " اقدام جهانى براي زنان در راستاى توسعه  پايدار و عدالت" كه به بيان يك سلسله فعاليت‏ها و تدوين برنامه هايى را براى اجراى دستور كار توسط دولت‏ها مى‏گذارد.

زن در سنت نمادين بسياري از تمدن ها نه تنها زميني است که به گياهان و موجودات زنده هستي مي بخشد، بلکه آب نيز هست که رشد همه چيز بدان وابسته است. اگر در راستاي توسعه پايدار از توانايي نيمي از بشريت استفاده نشود، چگونه مي تواند توسعه پايدار واقعي به وجود آيد. مشارکت فعال زنان در جهت نهادينه کردن فرهنگ و ضرورت ايجاد بسترهاي لازم جهت نيل به توسعه پايدار امري است که جهانيان آن را پذيرفته و بر آن تأکيد دارند. در واقع مي توان از زنان به عنوان فرهنگ سازان توسعه پايدار نام برد. در اصل بيستم بيانه ريو آمده است: "بانوان سهمي حياتي در نحوه بهره برداري و توسعه زيست محيطي دارند، لذا مشارکت همه جانبه آنها براي دستيابي به توسعه پايدار ضروري است." مشارکت فعال زنان در جهت نهادينه کردن فرهنگ ضرورت ايجاد بسترهاي لازم جهت نيل به توسعه پايدار امري است پذيرفته شده از طرف جهانيان و در کشورهايي که اين اصل به اجرا در آمده است، با سرعت قابل توجهي به سوي توسعه پايدار در حرکت هستند. ما اعتقاد داريم که زنان محور توسعه پايدار هستند چرا که هر گاه آلودگي و عدم توسعه يافتگي به وجود آيد آسيب پذيرترين اقشار زنان و کودکان هستند. د. 
هنگامي که به زنان به عنوان مادر توجه مي شود معناي نقش آن ها در توسعه پايدار را مي توان پررنگ تر احساس کرد. از آنجا كه زنان از آسيب پذيرترين گروه‏هاى اجتماعى مى‏باشند ، بدين لحاظ ضرورت دارد نقش مشاركتى آنان در سطوح مختلف تصميم سازى، تصميم‏گيرى و اجرا و پايش و ارزيابى به رسميت شناخته شود. اين مهم مقدور نيست مگر آن كه در ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى حداقل در منطقه‏اى كه در آن زندگى مى‏كنيم به وجود آيد و به ويژه در زمينه حفاظت از محيط زيست، حضور زنان در عرصه تصميم سازى، تصميم‏گيرى، برنامه ريزى و نظارت و ارزيابى گسترده گردد. علاوه بر اين زنان مى‏توانند بزرگترين آموزشگران محيط زيست در جوامع و نيز به عنوان آموزشگران نسل‏هاى بعد باشند در اين آموزش‏ها، بايد به اين امر توجه شود كه زمين از آن همه است و تنها يك زمين داريم. فهرستى از اين اقدامات ضرورى در فصل 24 دستور كار 21 آمده است. موضوع بهبود وضعيت زنان، توانمند سازى زنان، دسترسى به فرصتهاى برابر و برخوردارى از تساوى جنسيتى موضوعى است كه در اسناد اجلاسهاى بين المللى ديگر نظير سند كارپايه كنفرانس جمعيت و توسعه ملل متحد و نيز اهداف توسعه هزاره مطرح شده است.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:36  توسط مهری احمدی  | 

در سال ۱۹۹۲ ميلادي ،بيش از نفر از سران كشورهاي مختلف در كشوربرزيل و در شهر ريودوژانيرو  طي اولين اجلاس بين المللي زمين گرد هم آمدند تا به بررسي مشكلات مربوط به حفاظت از محيط زيست وتوسعه اقتصادي و اجتماعي در جهان بپردازند.

در اين نشست كنوانسيون تغيير اقليم ،كنوانسيون تنوع بيولوژيكي ،بيانيه ريو و دستور كار ۲۱ به تصويب رسانيده شد.دستور كار ۲۱ يك برنامه ۳۰۰ صفحه اي براي دستيابي به توسعه پايدار در قرن بيست و يكم مي باشد.

متعاقب اين قضيه كميسيون توسعه پايدار با هدف پايش و گزارش دهي بكارگيري توافق نامه هاي اجلاس زمين تشكيل شد.و در خصوص بازنگري اجراي پيشرفت اين برنامه در سال ۱۹۹۷ يعني ۵ سال بعد توافق حاصل گرديد.بعدها اين جلسه ويژه به بررسي اينكه تا چه ميزان كشورهاي مختلف ،سازمانهاي بين المللي و مردم نسبت به چالشهاي عنوان شده در اجلاس زمين توجه نموده اند تشكيل گرديد.

بهر حال پس از آن و تاكنون اين قضيه همچنان مركز توجه ذينفعان مختلف از سازمانهاي بين الملي گرفته تا دولتها و سازمانهاي غير دولتي و ... بوده است.عليرغم گذشت ۱۵ سال از برگزاري اجلاس زمين و صدور دستور كار ۲۱ هنوز ردپايي قابل توجه از اين برنامه جهاني در تصميم سازيهاي كلان و خرد به چشم نمي  خورد.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:33  توسط مهری احمدی  | 

اصول كلي دستور كار 21 جهت دستيابي به توسعه پايدار در تمامي ابعاد مي باشد و راه حل ها و طرز تفكرهاي پايدار كه دردراز مدت قابل اجرا هستند را توصيه مي نمايد .

همچنين  بر اين موضوع تكيه دارد كه كليه آحاد مردم در تمامي جوامع و كشورهاي سراسر كره خاكي بايستي تغييرات لازم را همزمان انجام دهند تمام كارهايي كه بايد صورت پذيرد احتياج به زمان دارد و همه بايد در جهت سازماندهي به اين مسئله جهاني اقدام لازم را به عمل آورند و از همين امروز آغاز كنند . در اجراي دستور كار 21 با توجه به تاكيد بر نيروهاي مردمي تحت پوشش تشكلهاي غير دولتي NGOs نقش ويژه اي به شهرداريها به عنوان مقامات محلي تفويض شده است كه در راستاي اهداف توسعه پايدار حمايتهاي لازم را انجام دهند . جهت اطلاع بيشتر به آدرس سامانه مربوطه مراجعه شود :

www.agenda21forum.org

نمونه اجرا شده دستور كار 21 :

همزمان با اجلاس جهاني ريودوژانيرو گروهي از كشورها اقدام به اجرائي نمودن دستور فوق نمودن  و در عمل دولتها با همكاري NGO ها نسبت به رفع معضلات محلي در محورهاي دستور كار 21 اقدامات مختلفي به عمل آوردند كه از جمله آنها مي توان به تجربه كشور سوئد اشاره نمود . كه با برپائي يك نمايشگاه ساده از كالاها توليدات . خدمات و كليه جزئياتي كه گوياي همه جانبه agenda21 باشد اقدام به ايجاد ويترين زيست محيطي سوئد تحت عنوان EKocentrum نموده اند با توجه به قرار گرفتن اين اقدام اجرائي در چهارچوب كامل دستور كار 21 مقامات سوئد اين مركز اكولوژيكي را دائمي اعلام نمودن و در كليه جهات مصوب اجلاس ريو آن را گسترش داده اند . امروزه مركز اكولوژيكي سوئد آئينه شفاف از توصيه هاي آن اجلاس هست كه مي تواند الگوي براي كليه كشورهاي علاقمند باشد . 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:32  توسط مهری احمدی  | 

از اجلاس ريو به بعد، به‌ويژه بر توسعه پايدار به‌عنوان اساسى‌ترين، حياتى‌ترين و محورى‌ترين مناظره در قرن بيست و يکم تأکيد بسيار مى‌شود. در مسير تبيين اين موضوع برخى از مؤلفه‌هاى توسعه پايدار عبارت است از:

- انسان 
- کودکان و نوجوانان 
- زنان 
- محيط‌زيست 
- فرهنگ 
- آموزش 
- امنيت 
- مشارکت 
عاملان توسعه پايدار 
عاملان توسعه پايدار عبارت است از: 
- دولت‌ها 
- سازمان‌هاى بين‌المللى 
- سازمان‌هاى غيردولتى (
NGO(Non Governmental Organization

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:29  توسط مهری احمدی  | 

از توسعه پايدار تعاريف و توصيف‌هاى گوناگونى صورت گرفته است. بنابراين توسعه پايدار مفهومى شکل يافته نيست، بلکه بيشتر، فرآيند دگرگونى رابطه‌ سيستم‌هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را بيان مى‌کند.

پايدارى در عمل معادله‌اى است بين ضرورت‌هاى زيست‌محيطى و نيازهاى توسعه. مفهوم جديد توسعهپايدار کلى‌نگر است و همه ابعاد اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و ديگر نيازهاى بشرى را در برمى‌گيرد. به اعتبارى مهم‌ترين جاذبه توسعه پايدار در جامع‌نگرى آن است. توسعه پايدار برآوردنده نيازها و آرمان‌هاى انسان، نه فقط در کشور و يک منطقه، بلکه تمامى مردم را در سراسر جهان در حال و آينده در برمى‌گيرد. 

در اين مفهوم، انسان در مرکز توجه قرار گرفته است و همه پديده‌هاى جهانى در چارچوب قوام و دوام حيات شر، در حال و آينده به همراهى و هماهنگى دعوت مى‌شوند. بر اين مبنا، توسعه پايدار مفهوم گسترده‌اى مى‌يابد که همه جوانب زندگى انسان‌ها را در برمى‌گيرد و در فرآيند آن سياست‌ها در زمينه اقتصاد، بازرگانى، تکنولوژى، منابع طبيعى، آموزش، بهداشت، صنعت، سياست، امنيت، فرهنگ، اخلاق و نظاير آنها به گونه‌اى طراحى مى‌شوند که توسعه اقتصادى، اجتماعى، زيست‌محيطى را تداوم بخشد. 

ولفگانگ زاکس گفته است از اين پس ”توسعه بدون پايدارى و پايدارى بدون توسعه مفهومى نخواهد داشت“. 
- براساس اعلاميه ريو (Rio): 
۱. در توسعه پايدار، انسان مرکز توجه است و انسان‌ها، هماهنگ با طبيعت، سزاوار حياتى توأم با سلامت و سازندگى هستند. 
۲. توسعه حقى است که بايد به‌صورت مساوى، نسل‌هاى کنونى و آينده را زير پوشش قرار دهد. 
۳. حفاظت از محيط‌زيست بخشى جدا نشدنى از توسعه است و نمى‌تواند به‌صورت جداگانه مورد بررسى قرار گيرد. 
۴. کشورها در يک حرکت جمعى، بايد از سلامت و يکپارچگى نظام طبيعى کره زمين حراست کنند. 
۵. با توجه به سهم متفاوت کشورها در آلودگى محيط‌زيست، آنها مسئوليت مشترک ولى متفاوتى در اين زمينه دارند. 


+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 12:26  توسط مهری احمدی  | 

agenda به معني دستور كار و 21 به منزله ورود به قرن 21 يا سال 2000 ميلادي مي باشد . اجلاس زمين در تابستان 1992 (1371خورشيدي) در شهر ريودوژانيرو برگزار شد شركت كنندگان در اجلاس ريودوژانيرو در مورد چندين موضوع كاملا به توافق رسيدن كه يكي از آنها Agenda 21 بود كه خود در چهل فصل تدوين گرديده است و هدف اصلي آن رسيدن به توسعه پايدار مي باشد . سرفصلهاي دستور كار 21 عبارتنداز : مقدمه . همكاريهاي بين المللي . مبارزه با فقر . تغيير الگوي مصرف . جمعيت و پايداري . حفظ و توسعه بهداشت انسان . اسكان پايدار بشر . تصميم گيري در زمينه توسعه پايدار . حفاظت از جو (اتمسفر) . مديريت پايدار منابع زميني . مبارزه با جنگل زدائي . مبارزه با بيابان زيستي . مديريت صحيح  فن آوري زيستي . حفاظت و مديريت اقيانوس ها . حمايت و مديريت منابع آب فاضلابها . مديريت پسماندهاي راديواكتيو . تقويت نقش گروههاي عمده . زنان و توسعه پايدار . كودكان و نوجوانان در توسعه پايدار . تقويت نقش مردم بومي . تقويت نقش سازمانهاي غير دولتي . مقامهاي محلي (شهرداريها) . تقويت نقش كارگران و اتحاديه هاي كارگري . تقويت نقش تجارت و صنعت . جامعه علمي علم در خدمت توسعه پايدار . آگاهي عمومي و آموزشهاي حرفه اي . توانمند سازي براي توسعه پايدار . سازماندهي براي توسعه پايدار . اسناد حقوقي بين المللي . اطلاعات براي تصميم گيري . عناوين فوق الذكر از كتابچه " دستور كار 21 به زبان ساده" كه توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP در بهار 1381 انتشار يافته و به فارسي نيز ترجمه گرديده ارائه شده است .

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 11:48  توسط مهری احمدی  | 

وبلاگ توسعه پایدار به لطف مدیران بلاگفا با 6 سال سابقه و بیش از 50000 بازدید دچار حذف نوشته ها شد.من بخشی از آرشیو را که توانسته ام پیدا کنم مجددا در وبلاگ میگذارم و به امید خدا تلاش می کنم مجددا آن را احیا نمایم.منتظر حضورتان هستم

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۲ساعت 14:24  توسط مهری احمدی  | 

متاسفانه دیگر به بیشتر مطالب آرشیو دسترسی ندارم.آیا راه حلی وجود دارد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 22:59  توسط مهری احمدی  |