برگزاری کنفرانس جهانی آموزش برای توسعه پایدار
|

اجلاس جهانی آموزش برای توسعه پایدار» به همت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد - یونسکو - به مدت سه روز در شهر «ناگویا» در کشور ژاپن برگزار شد.

وزیران آموزش و پرورش و نمایندگان فرهنگی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس با تاکید به این موضوع که نخستین گام برای دستیابی به توسعه پایدار فراهم کردن محیط و فضای لازم آموزشی است، از همه کشورهای جهان خواستند تا در این زمینه گام های اساسی تری بردارند.

بالغ بر 800 مقام از 120 کشور جهان، سازمان های مختلف بین المللی و محافل علمی در این نشست جهانی آموزش برای توسعه پایدار حضور داشتند.

مقام های شرکت کننده با ارزیابی دستاوردها و چالش های موجود در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار که در سال 2014 پایان می یابد، در خصوص ادامه این روند پس از سال 2014 نیز گفت وگو کردند.

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی یونسکو سال های 2004 تا 2014 میلادی را دهه آموزش برای توسعه پایدار نامگذاری کرده بود.


نویسنده : مهری احمدی
تاریخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
زمان : 11:7
:: سند نهایی کنفرانس آموزش برای توسعه پایدار-بیانیه آیچی
:: معرفی اسناد کنفرانس جهانی آموزش برای توسعه پایدار
:: دعوت به معرفی کارهای پژوهشی در زمینه توسعه پایدار
:: برگزاری کنفرانس جهانی آموزش برای توسعه پایدار
:: آموزش برای توسعه پایدار پس از یک دهه به کدام سو خواهد رفت؟
:: آیا «زباله دزدها» واقعا دزد هستند؟
:: آموزش برای توسعه پایدار ESD
:: کمپوست و اهمیت آن
:: چند نمونه از شهرهای سبز جهان
:: چگونه رویای شهر سبز محقق می شود؟
:: روز جهانی زمین پاک
:: ساختار و تشکیلات توسعه پایدار در ایران (سازمان محیط زیست)
:: پایان یک دهه آموزش جهانی در راستای توسعه پایدار 2005-2014
:: آموزش و پژوهش و توسعه پایدار
:: آموزش برای توسعه پایدار